mujterminal.cz přechází pod GP tom

by | Feb 22, 2022 | Blog | 0 comments

Vážení partneři, vážení klienti, web mujterminal.cz tu s Vámi byl několik let a našel si své příznivce. Umožňuje Vám objednat si online samoobslužné terminály, umožňuje Vám objednat se online na certifikaci. Tedy snaží se Vám především ulehčit co nejvíce jednotlivé aktivity a také se snažil Vám nabídnout zajímavé informace o platebních řešeních, které společnost Global Payments nabízí.

Nově však mujterminal přechází na stránky GP tom, které jsou věnovány především klientům a komunitě kolem řešení terminálu v mobilu. Cílem webu ovšem bude i nadále poskytnout stávající služby, tedy najdete tu nadále informace o samoobslužných terminálech a také zůstává tato stránka základním zdrojem (mimo firemní stránky www.globalpayments.cz) informací především pro technologické společnosti, klienty, integrátory a další zainteresované skupiny. Cílem bude přinášet novinky v oblasti, rozšiřovat online dostupné služby a zvyšování kvality nabízených služeb.

Budeme se těšit na společnou spolupráci!

Váš GP tom tým