mujterminal.cz přechází pod GP tom

mujterminal.cz přechází pod GP tom

Vážení partneři, vážení klienti, web mujterminal.cz tu s Vámi byl několik let a našel si své příznivce. Umožňuje Vám objednat si online samoobslužné terminály, umožňuje Vám objednat se online na certifikaci. Tedy snaží se Vám především ulehčit co nejvíce jednotlivé...
GP tom oceněn!

GP tom oceněn!

Je naší milou povinností se s Vámi podělit o velmi příjemnou zprávu. V únoru letošního roku byl náš produkt GP tom oceněn v evropské soutěži European Entrerprise Award za největší FinTech inovaci na evropském trhu. Rádi bychom poděkovali každému z Vás za důvěru,...