UniPOS
od společnosti UNIDATAZ s.r.o
www:

Typ protokolu:

GPE protokol

Způsob připojení:

TCP/IP a Wi-Fi

Verze aplikace:

202011091417jch

Datum certifikace:

11/11/2020

Způsob tisku:

na pokladně

Dostupné v:

Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Rakousko, Německo, Maďarsko

Podporované transakce:

Prodej, Storno, Uzávěrka

Podporované segmenty:

Popis systému: