Každý rád rozdáva.
Dokonca aj účtenky.

Tlač

A ak máte klienta, ktorý vyžaduje vytlačené potvrdenie, môžete ho vytlačiť prostredníctvom pripojenej tlačiarne.

Mailom

Pošlite potvrdenie na e-mailovú adresu zákazníka, ktorú si môže pohodlne ponechať.

QR kód

Pre klientov, ktorí neposkytnú e-mail alebo telefónne číslo, zdieľajte potvrdenie prostredníctvom QR kódu.

SMS správa

Jednoducho pošlite odkaz na účtenku klientovi prostredníctvom SMS aplikácie vo vašom telefóne. 

Vizualizácia podľa vás

Nevyhovuje vám záhlavie účtenky? Potom ho môžete upravovať priamo v aplikácii - nemusíte nikomu písať ani volať, stačí upraviť popis, pridať riadky, odkaz na sociálne siete alebo svoju webovú stránku.

História transakcií a príjmov

V aplikácii máte kompletnú históriu všetkých transakcií, a teda aj príjmov. Potvrdenie môžete klientovi kedykoľvek poslať znova alebo ho použiť na vlastné použitie.