Nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Zásady spracúvania osobných údajov

Tento dokument je určený pre obchodníkov, ktorí podpísali zmluvu so spoločnosťou Global Payments s.r.o.
Členovia globálnej platobnej skupiny
V priloženom dokumente nájdete všetky spoločnosti, ktoré patria do skupiny Global Payments.

Zoznam tretích strán

Zoznam súčasných dodávateľov spoločnosti Global Payments s.r.o. v Českej republike.