ACONTO KASA
od spoločnosti PCS Software s.r.o
www: https://www.aconto.cz/ekosw/kasa/

Typ protokolu:

Protokol GPE

Spôsob pripojenia:

TCP/IP a Wi-Fi

Verzia aplikácie:

3.84/853/966

Dátum certifikácie:

23/11/2018

Spôsob tlače:

na zariadení

K dispozícii v:

Česká republika

Podporované transakcie:

Výpredaj, zrušenie, termín

Podporované segmenty:

Obchody

Popis systému: