pywebdriver
od společnosti initOS GmbH
www: https://www.initos.com/

Typ protokolu:

ZVT

Způsob připojení:

TCP/IP a Wi-Fi

Verze aplikace:

3.0.11

Datum certifikace:

30/03/2022

Způsob tisku:

Dostupné v:

Rakousko

Podporované transakce:

Prodej, Storno, Uzávěrka

Podporované segmenty:

Popis systému: