LBA
od společnosti SOP Hilmbauer & Mauberger GmbH & Co KG
www: https://www.sop.co.at/

Typ protokolu:

ZVT

Způsob připojení:

TCP/IP a Wi-Fi

Verze aplikace:

V 0-9-8-4

Datum certifikace:

11/02/2022

Způsob tisku:

Dostupné v:

Rakousko

Podporované transakce:

Prodej, Storno, Uzávěrka

Podporované segmenty:

Popis systému: