GKS_PayTerminalServer
od společnosti Eder EDV Organisations Ges.m.b.H
www: www.ederedv.at

Typ protokolu:

ZVT

Způsob připojení:

RS232 a USB

Verze aplikace:

2.4.4.64

Datum certifikace:

23/09/2021

Způsob tisku:

Dostupné v:

Rakousko

Podporované transakce:

Prodej, Storno, Uzávěrka

Podporované segmenty:

Popis systému: