Euroshop
od společnosti Unicode
www: http://www.unicodesys.cz

Typ protokolu:

IFSF

Způsob připojení:

TCP/IP a Wi-Fi

Verze aplikace:

Datum certifikace:

17/10/2017

Způsob tisku:

na pokladně

Dostupné v:

Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Rakousko, Německo, Maďarsko

Podporované transakce:

Prodej, Storno, Uzávěrka

Podporované segmenty:

Popis systému: