BOSS Enterprise
od společnosti
www: http://www.pvasystems.cz

Typ protokolu:

GPE protokol

Způsob připojení:

TCP/IP a Wi-Fi

Verze aplikace:

20941

Datum certifikace:

01/09/2013

Způsob tisku:

na pokladně

Dostupné v:

Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Rakousko, Německo, Maďarsko

Podporované transakce:

Prodej, Storno, Uzávěrka

Podporované segmenty:

Popis systému: