AIDA Touch
od Linecker GmbH
www: www.linecker.at

Typ protokołu:

ZVT

Metoda połączenia:

TCP/IP i Wi-Fi, RS232 i USB

Wersja aplikacji:

4.8.8014

Data certyfikacji:

18/01/2022

Metoda drukowania:

Dostępne w:

Austria

Obsługiwane transakcje:

Sprzedaż, anulowanie, data zamknięcia

Obsługiwane segmenty:

Opis systemu: