Figyelmeztetés

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi feltételeket. A weboldal és annak bármely részének meglátogatásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket. Ha nem ért egyet az alábbiakban meghatározott feltételekkel, kérjük, ne használja ezt a weboldalt vagy annak bármely részét.

Copyright©Global Payments Inc. Minden jog fenntartva.

Szellemi tulajdonjogok

A Webhely, annak megjelenése, valamint a Webhelyen megjelenő információk és anyagok szerzői joga, illetve annak elrendezése a Global Payments Inc. tulajdonát képezi, hacsak másképp nem szerepel. A webhelyen megjelenített védjegyek, logók és szolgáltatási védjegyek a Global Payments, annak kapcsolt vállalkozásai, leányvállalatai és más felek tulajdonát képezik. A jelen Webhelyen található semmilyen tartalom nem értelmezhető úgy, hogy a jelen Webhelyen említett védjegyek, logók vagy szolgáltatási védjegyek használatára engedélyt vagy jogot adna az ilyen védjegy vagy szolgáltatási védjegy tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül. Minden információ és tartalom, beleértve az ezen az oldalon elérhető szoftverprogramokat is, ha vannak ilyenek, szerzői jogvédelem alatt áll. A jelen webhely felhasználóinak tilos a webhelyen található információk és tartalmak bármilyen módosítása, másolása, terjesztése, továbbítása, megjelenítése, közzététele, értékesítése, engedélyezése, származékos művek készítése vagy más módon történő kereskedelmi, nyilvános vagy egyéb jogosulatlan célú hasznosítása.

Az információk és anyagok felhasználása

Az ezen az oldalon található információk és anyagok, valamint az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételek előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Global Payments weboldalának és rendszereinek jogosulatlan használata, beleértve, de nem kizárólagosan, a Global Payments rendszereihez való jogosulatlan hozzáférést, a jelszavakkal való visszaélést vagy a weboldalon közzétett információkkal való visszaélést, szigorúan tilos. Nem minden termék és szolgáltatás érhető el minden földrajzi területen. Az egyes termékek és szolgáltatások elérhetőségét a Global Paymentsnek vagy kapcsolt vállalkozásainak kell véglegesen megerősítenie.

Linkek

EZ A WEBOLDAL TARTALMAZHAT OLYAN WEBOLDALAKRA MUTATÓ LINKEKET, AMELYEKET A GLOBÁLIS FIZETÉSEKHEZ NEM KAPCSOLÓDÓ HARMADIK FELEK ÜZEMELTETNEK VAGY KÍNÁLNAK. A GLOBAL PAYMENTS EZÚTON KIZÁR MINDEN FELELŐSSÉGET A HARMADIK FELEK WEBOLDALAIN KÖZZÉTETT VAGY KÍNÁLT INFORMÁCIÓKÉRT, ANYAGOKÉRT, TERMÉKEKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKÉRT. A GLOBAL PAYMENTS NEM ELLENŐRZI VAGY TÁMOGATJA A HARMADIK FELEK WEBOLDALAIN KÍNÁLT INFORMÁCIÓKAT, ILLETVE NEM AJÁNLJA A HARMADIK FELEK WEBOLDALAIN KÍNÁLT TERMÉKEKET VAGY SZOLGÁLTATÁSOKAT, ÉS A GLOBAL PAYMENTS NEM FELELŐS A HARMADIK FELEK WEBOLDALAIN KÍNÁLT VAGY REKLÁMOZOTT TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HIBÁIÉRT VAGY MEGHIBÁSODÁSAIÉRT. A GLOBAL PAYMENTS NEM FELELŐS A HARMADIK FELEK WEBOLDALAIN KÖZZÉTETT TARTALMAKÉRT. AZ ILYEN HARMADIK FÉL INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI POLITIKÁJA ELTÉRHET A GLOBAL PAYMENTS POLITIKÁJÁTÓL, ÉS A HARMADIK FÉL WEBOLDALA KEVÉSBÉ BIZTONSÁGOS LEHET, MINT A GLOBAL PAYMENTS WEBOLDALÁN BIZTOSÍTOTT BIZTONSÁG.

Garancia

A WEBOLDALON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK ÉS ANYAGOK, BELEÉRTVE A SZÖVEGET, GRAFIKÁKAT, LINKEKET ÉS EGYÉB ELEMEKET IS, "AHOGY VAN" ÉS "AHOGY ELÉRHETŐ" ALAPON KERÜLNEK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSRA. A GLOBAL PAYMENTS NEM GARANTÁLJA AZ ILYEN INFORMÁCIÓK ÉS ANYAGOK PONTOSSÁGÁT, ALKALMASSÁGÁT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS KIFEJEZETTEN KIZÁRJA A FELELŐSSÉGET AZ ILYEN INFORMÁCIÓKKAL ÉS ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS HIBÁKÉRT VAGY MULASZTÁSOKÉRT. AZ EZEN AZ OLDALON ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓKKAL ÉS ANYAGOKKAL KAPCSOLATBAN SEMMIFÉLE SZAVATOSSÁG NEM VÁLLALHATÓ, SEM HALLGATÓLAGOS, SEM KIFEJEZETT, SEM TÖRVÉNYES GARANCIA, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A HARMADIK FÉL JOGAINAK VAGY JOGCÍMÉNEK NEM MEGSÉRTÉSÉRE, AZ ELADHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOKTÓL VALÓ MENTESSÉGRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. A GLOBAL PAYMENTS NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ EZEN AZ OLDALON TALÁLHATÓ TARTALOMBAN TALÁLHATÓ HIBÁKÉRT VAGY HIÁNYOSSÁGOKÉRT. NEM SZABAD AZ EZEN AZ OLDALON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK VAGY ANYAGOK ALAPJÁN CSELEKEDNI, ILLETVE AZOKRA TÁMASZKODNI, KÜLÖNÖSEN NEM A BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁVAL KAPCSOLATBAN. AZ ILYEN INFORMÁCIÓK VAGY ANYAGOK PONTOSSÁGÁRÓL ÖNNEK KELL MEGGYŐZŐDNIE, MIELŐTT BÁRMILYEN LÉPÉST TENNE, AZ ILYEN INFORMÁCIÓKRA VAGY ANYAGOKRA TÁMASZKODNA, VAGY BÁRMILYEN BEFEKTETÉSI DÖNTÉST HOZNA AZ ILYEN INFORMÁCIÓKKAL VAGY ANYAGOKKAL KAPCSOLATBAN.

A felelősség korlátozása

A GLOBAL PAYMENTS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÁRÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKAT, VESZTESÉGEKET VAGY KIADÁSOKAT, AMELYEK A JELEN WEBOLDALLAL VAGY BÁRMELY KAPCSOLÓDÓ OLDALLAL, A JELEN WEBOLDAL VAGY BÁRMELY KAPCSOLÓDÓ OLDAL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN MERÜLNEK FEL, BÁRMELY WEBOLDAL HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENSÉGE, VAGY BÁRMELY HIBA VAGY TELJESÍTMÉNY, HIBA, KIHAGYÁS, MEGSZAKÍTÁS, HIBA, MŰKÖDÉSI VAGY ÁTVITELI KÉSEDELEM, SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUS VAGY VONAL- VAGY RENDSZERHIBA MIATT, MÉG AKKOR IS, HA A GLOBAL PAYMENTS VAGY ANNAK KÉPVISELŐI ÉRTESÜLTEK AZ ILYEN KÁROK, VESZTESÉGEK VAGY KÖLTSÉGEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

Jövőbeli információk

A weboldalon található bizonyos információk olyan, a jövőre vonatkozó várakozásokat tartalmazó kijelentéseket tartalmazhatnak, amelyeket az 1995-ös Securities Litigation Reform Act of 1995 (Értékpapír-pertényezési reformtörvény) jövőre vonatkozó rendelkezései írnak le. Ezek a jövőre vonatkozó kijelentések olyan kockázatokat és bizonytalanságokat rejtenek magukban, mint a termékkereslet, a piaci és ügyfélelvárások, a gazdasági feltételek hatása, a verseny, az árképzés, a termékfejlesztési nehézségek, a devizakockázatok, a tőkeköltségek, a hitelkártya-szövetségek általi hitelesítés, a felvásárlások befejezésének és integrálásának képessége és egyéb kockázatok, amelyeket a vállalat által az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez benyújtott dokumentumok és jelentések részleteznek, beleértve a legutóbbi 10-Q vagy 10K űrlapot. A Global Payments nem vállal felelősséget ezen nyilatkozatok vagy dokumentumok felülvizsgálatáért, hogy azok tükrözzék a jövőbeli körülményeket vagy nem várt események bekövetkeztét.

Tájékoztatás

Minden, a Global Payments számára ezen a weboldalon keresztül megadott információ a Global Payments tulajdonának minősül, és a Global Payments tulajdonában is marad. A Global Payments jogosult bármilyen célra felhasználni bármilyen ötletet, javaslatot, know-how-t vagy technikát, amely a Global Paymentsnek a weboldal látogatója által a weboldalon keresztül a Global Payments rendelkezésére bocsátott információkban található. A Global Payments nem tartozik semmilyen titoktartási kötelezettség alá a megadott információkkal kapcsolatban, kivéve, ha a Global Payments az ügyféllel közvetlen kapcsolatot létesítő szervezeti egységgel megállapodott, vagy ha más módon kifejezetten megállapodtak, vagy ha jogszabály másként írja elő. A jelen bekezdésben foglaltak nem értelmezhetők úgy, hogy korlátozzák vagy enyhítik a Global Payments felelősségét és a Global Payments titoktartási nyilatkozatában foglalt, az ügyfelekkel szemben fennálló kötelezettségeit.

Elérhetőség

Ezt a weboldalt nem terjesztheti vagy használhatja semmilyen személy vagy szervezet olyan joghatóságban vagy országban, ahol az ilyen terjesztés vagy használat a helyi törvények vagy előírások megsértésével járna.

Egyéb feltételek

A weboldal egyes szakaszai vagy részei külön feltételeket tartalmazhatnak, amelyek túlmutatnak ezeken a feltételeken. Ellentmondás esetén az ilyen szakaszokra vagy részekre további feltételek vonatkoznak.

A feltételek változásai

A Global Payments fenntartja a jogot, hogy ezeket a feltételeket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa. A jelen weboldal felhasználóit úgy kell tekinteni, hogy a jelen feltételek bármely változásáról tudomással bírnak, és az ilyen módosítások kötelező érvényűek számukra. Ön vállalja, hogy rendszeresen elolvassa ezeket a feltételeket, és a weboldal ismételt látogatásával vagy használatával jelzi, hogy elfogadja a módosításokat.

Alkalmazandó jog

A weboldal használatára az Egyesült Államok valamennyi alkalmazandó szövetségi törvénye és Georgia állam törvényei vonatkoznak. A jelen weboldal felhasználói alávetik magukat a Georgia állambeli Atlanta, Georgia államban működő bíróságok, törvényszékek, ügynökségek és egyéb vitarendezéssel foglalkozó szervezetek kizárólagos joghatóságának bármely olyan jogvitával kapcsolatban, amely (a) a jelen weboldalból vagy a jelen Feltételekből ered vagy azzal kapcsolatos, (b) amelyben a jelen weboldal vagy a jelen Feltételek tényállást képeznek, vagy (c) amelyben a jelen weboldalra vagy a jelen Feltételekre való hivatkozás szerepel az ilyen jogviták beadványaiban.

Általános feltételek

Ez a weboldal nem használható (a) olyan módon, amely nem felel meg teljes mértékben a jelen általános szerződési feltételek valamennyi rendelkezésének, és (b) olyan joghatóságban, ahol a weboldal használata bármilyen jogi követelményt sértene. A jelen feltételek és a weboldal használata nem hoz létre semmilyen közös vállalatot, partnerséget, munkaviszonyt vagy ügynöki kapcsolatot az Ön részéről.

A jelen Feltételek képezik a teljes megállapodást Ön és a Global Payments között a jelen Webhely tekintetében, és hatályon kívül helyeznek minden korábbi vagy egyidejű kommunikációt és javaslatot, legyen az elektronikus, szóbeli vagy egyéb, Ön és a Global Payments között a jelen Webhely tekintetében. A jelen Feltételek bármilyen módosítása csak akkor hatályos, ha azt a Global Payments egy tisztviselője kifejezetten jóváhagyta. A jelen Feltételek megsértése miatti kártérítési jogról való lemondás nem minősül a jelen Feltételek bármely jövőbeni esetleges megsértése miatti kártérítési jogról való lemondásnak.

Lépjen kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése van a jelen Feltételekkel kapcsolatban, forduljon hozzánk aadrese:request.info@globalpay.com e-mail címen.