ShopINES + RestINES
od společnosti SoftINES s.r.o.
www:

Typ protokolu:

GPE protokol

Způsob připojení:

TCP/IP a Wi-Fi

Verze aplikace:

2018.1.1.

Datum certifikace:

20/03/2018

Způsob tisku:

na zařízení

Dostupné v:

Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Rakousko, Německo, Maďarsko

Podporované transakce:

Prodej, Storno, Uzávěrka

Podporované segmenty:

Popis systému: